Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương: Thay thẻ BHYT bằng CCCD

Ông Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở Y tế Bình Dương, cho biết việc chọn Bệnh viện Đa khoa tỉnh là đơn vị làm mẫu, làm điểm cho các đơn vị y tế khác trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu, tiến độ đã đề ra theo kế hoạch “45 ngày đêm” thực hiện các nhiệm vụ của Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

“Thời gian tới, ngành y tế đặt mục tiêu 100% các cơ sở khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD gắn chip thay thế thẻ bảo hiểm y tế” – ông Chương khẳng định.


Th.NguyễnSource link

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.