Chuẩn bị tốt nhất để tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Chiều 13-11, ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, chủ trì Hội nghị Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 38 (khoá XII) để bàn công tác chuẩn bị Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. 

Chuẩn bị tốt nhất để tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 38

Theo ông Nguyễn Đình Khang, Ban Bí thư đã thống nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sẽ chính thức diễn ra từ ngày 1-12 đến 3-12-2023.

Tại hội nghị, các uỷ viên Đoàn chủ tịch đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung như các dự thảo: Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành (BCH) Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XII) trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; báo cáo của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; tiêu đề báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023 – 2028; cho ý kiến báo cáo tổng hợp kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, NLĐ với Đảng, Nhà nước; báo cáo kết quả Đại hội công đoàn các cấp; công tác nhân sự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam…

Trình bày dự thảo báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, NLĐ và tổ chức Công đoàn đối với Đảng, Nhà nước tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết có 8 nội dung lớn, trong đó có các kiến nghị: Đảng và Nhà nước đảm bảo các điều kiện hoạt động của tổ chức Công đoàn trong bối cảnh mới; Đảng và Nhà nước tiếp tục ban hành các chủ trương, chính sách thúc đẩy NLĐ có việc làm bền vững, lương đủ sống và đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cho NLĐ; sớm nghiên cứu, sửa đổi, điều chỉnh thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của công nhân, lao động.

Trình báo cáo kết quả đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, ông Huỳnh Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết sau khi có Chỉ thị số 13-CT/TW  của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028; Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành 16 văn bản hướng dẫn tổ chức đại hội Công đoàn các cấp. Tính đến ngày 3-11, đã hoàn thành việc tổ chức đại hội Công đoàn cấp tỉnh, Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Ông Nguyễn Đình Khang cho biết thời gian từ nay đến khi diễn ra Đại không còn nhiều, vì vậy đề nghị các tiểu ban chuẩn bị Đại hội bám sát các nhiệm vụ được phân công, chủ động triển khai đảm bảo phục vụ Đại hội thành công, nhất là một số nội dung về nhân sự, văn kiện. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định trong chương trình công tác năm 2023 và chủ đề hoạt động năm về “Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở”. Tập trung xây dựng kế hoạch triển khai chủ đề, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Trên cơ sở Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ dịp Tết Nguyên đán năm 2024 đã được ban hành, đề nghị các cấp công đoàn tập trung xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các hoạt động chăm lo Tết Giáp Thìn 2024 cho đoàn viên, NLĐ với phương châm “Tất cả đoàn viên, NLĐ đều có Tết”; chủ động nắm chắc tình hình về quan hệ lao động, việc làm, tiền lương, tiền thưởng, nhất là thời điểm cuối năm, dịp Tết Giáp Thìn 2024; những vướng mắc, bức xúc của NLĐ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *