Khánh thành thư viện ở biên giới Việt-Lào

Với kinh phí gần 1 tỉ đồng từ nguồn vận động xã hội hóa, cùng sự đóng góp ngày công của cán bộ chiến sĩ, Bộ đội biên phòng Quảng Trị đã khánh thành công trình “Tổ công tác Xà Đưng – Thư viện biên giới”.

Source link

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.