Năm 2021: Tình trạng thiếu chip đã thay đổi cả thế giới

Trong năm 2021, người dùng mọi thứ từ iPhone cho đến ô tô và máy siêu âm đều đột nhiên ý thức trước một thực tế mới: tất cả những thứ này đều cần chip và thành phần quan trọng đó đang không có đủ.

Source link

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.