TP HCM sẽ tổ chức thi tuyển chức danh giám đốc Bệnh viện Mắt

Ngày 27-9, Sở Y tế TP HCM cho biết UBND TP vừa đồng ý về chủ trương thí điểm tổ chức thi tuyển chức danh giám đốc bệnh viện, cụ thể là chức danh giám đốc Bệnh viện Mắt TP HCM, theo đề nghị của ngành y tế.

Theo Sở Y tế, việc thi tuyển nhằm phát hiện, bổ nhiệm người vừa có đạo đức và phẩm chất chính trị theo đúng quy định, vừa có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực lãnh đạo, quản lý đáp ứng các yêu cầu thực tiễn của ngành trước tình hình mới. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay.

Sở Y tế cho biết theo kế hoạch và hướng dẫn của Sở Nội vụ về việc thí điểm tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý của các sở, ban ngành thuộc TP. Trong đó có chức danh giám đốc Bệnh viện Mắt trực thuộc Sở Y tế. Dự kiến sẽ bắt đầu triển khai thi tuyển trong tháng 10-2022.

Theo đó, người dự thi phải bảo đảm đủ các điều kiện bổ nhiệm theo quy định chung về công tác cán bộ của các sở, ngành, UBND, người dự thi phải có hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận. Riêng với chức danh giám đốc Bệnh viện Mắt, tất cả cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong các cơ quan, đơn vị thuộc TP nếu có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và có trong danh sách quy hoạch các chức danh tương đương với chức danh giám đốc Bệnh viện Mắt đều được quyền đăng ký dự thi.

Người đủ điều kiện dự thi sẽ trải qua 2 phần thi gồm: Thi viết kiến thức chung, làm bài viết trả lời các câu hỏi về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự thi và các nội dung khác do Hội đồng thi quy định. Thời gian thi 180 phút. Bài thi viết được chấm theo thang điểm 100. Người dự thi phải có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên mới được tham gia phần thi thứ hai, phần thi trình bày đề án.

Về phần thi trình bày đề án, người dự thi đạt điểm tối thiểu của vòng thi kiến thức chung sẽ viết đề án và trình bày đề án trước Hội đồng thi về đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của đơn vị sử dụng chức danh thi tuyển và chỉ ra nguyên nhân; về dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn; về chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự thi nếu được bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển… Sau phần trình bày đề án, người dự thi sẽ được Hội đồng thi đặt các câu hỏi vấn đáp và trả lời trực tiếp, kỹ năng giải quyết tình huống quản lý và phong cách lãnh đạo cũng được tính điểm trong phần thi này. Người dự thi đạt điểm cao nhất của phần thi trình bày đề án sẽ được tuyển chọn.

Sở Y tế sẽ sớm có văn bản thông báo chi tiết để cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành y tế TP đủ điều kiện đăng ký dự thi (sau khi đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý được UBND TP chính thức ban hành).Source link

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.