TP HCM sẽ xử lý người đứng đầu thường xuyên có nhiệm vụ quá hạn

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi vừa có văn bản chỉ đạo Thủ trưởng sở, ngành; Chủ tịch quận, huyện, TP Thủ Đức chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính.  

Thủ trưởng sở, ngành; Chủ tịch quận, huyện, TP Thủ Đức phải trực tiếp, chủ động, tích cực thực hiện kịp thời, hiệu quả những nhiệm vụ được UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

 TP HCM sẽ xử lý người đứng đầu thường xuyên có nhiệm vụ quá hạn - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu đề cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức trong xử lý công việc và thực thi nhiệm vụ; Ảnh: Hoàng Triều

Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thanh tra, kiểm tra nội bộ để kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân chưa làm tốt.

Người đứng đầu các đơn vị phải kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao.

“Trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền gây hậu quả thì phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo đúng quy định” – Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo.

Ngoài ra, trong quá trình phối hợp để giải quyết công việc, nhiệm vụ được giao thuộc thẩm quyền, chỉ lấy ý kiến của các đơn vị liên quan trực tiếp đến đề án, dự án, nhiệm vụ; không lấy ý kiến phối hợp của đơn vị không liên quan hoặc không cần thiết.

Còn đơn vị được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời đúng hạn, đúng chức năng, nhiệm vụ, có quan điểm, trách nhiệm rõ ràng, không trả lời chung chung, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc.

Báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tuyệt đối không được đùn đẩy, lòng vòng, né tránh.

Song song đó, Chủ tịch UBND TP HCM giao Sở Nội vụ tăng cường kiểm tra công vụ, kịp thời tham mưu đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm; vi phạm pháp luật khi thi hành công vụ….

Chánh Văn phòng UBND thành phố thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời báo cáo UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu thường xuyên có nhiệm vụ quá hạn, không triển khai thực hiện…

Tại phiên họp kinh tế – xã hội 10 tháng đầu năm 2023 mới đây, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi nhìn nhận việc phối hợp giữa các cơ quan nhà nước có cải thiện nhưng chưa nhiều, chưa lớn; còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, đơn vị chủ trì, phối hợp không rõ quan điểm, chính kiến. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu công khai đơn vị; cán bộ, công chức chậm trễ trong việc xử lý hồ sơ của người dân và doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *