Trung tâm mua sắm tập trung của ngành y tế TP HCM sẽ hoạt động như thế nào?

Chiều 6-7, trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Người Lao Động về tiến độ xây dựng Trung tâm mua sắm tập trung của ngành y tế, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, cho biết sở đang chờ ý kiến của UBND TP HCM. Dự kiến tháng 7-2022, đề án thành lập Trung tâm mua sắm tập trung của ngành y tế TP HCM sẽ triển khai sau khi được Sở Nội vụ TP thẩm định.

PGS-TS Tăng Chí Thượng cho biết việc hình thành Trung tâm mua sắm tập trung của ngành y tế giúp giải quyết những mặt hạn chế, điểm yếu của việc đấu thầu riêng lẻ như: khó đạt được giá tối ưu, giá trúng thầu thường không thống nhất, một số thuốc không lựa chọn được nhà thầu do số lượng mua sắm ít, giảm thời gian và nguồn lực dành cho công tác đấu thầu.

Theo Giám đốc Sở Y tế TP HCM, để Trung tâm mua sắm tập trung của ngành y tế hoạt động hiệu quả, sẽ có nhiều nguồn nhân sự. Cụ thể, Sở Y tế sẽ hình thành bộ khung cán bộ chuyên trách của trung tâm từ các cán bộ y tế có nhiều kinh nghiệm trong công tác mua sắm, quản lý thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế của các đơn vị trực thuộc (các trưởng, phó khoa dược; trưởng, phó phòng vật tư – trang thiết bị của các bệnh viện). Khung cán bộ chuyên trách dự kiến không quá 30 người. Đây là nhóm nhân lực cố định, không cần nhiều vì đã có nhân lực chuyên gia, nhân lực biệt phái.

Nguồn nhân lực quan trọng thứ 2 là nhân lực biệt phái. Từng bệnh viện sẵn sàng có danh sách cán bộ – viên chức thuộc các lĩnh vực sẽ lần lượt biệt phái đến Trung tâm mua sắm tập trung của ngành y tế để công tác. Thời gian biệt phái có thể 1 năm. Giai đoạn đầu, Sở Y tế sẽ chọn những người có nhiều kinh nghiệm để biệt phái trước nhằm tạo được kết quả tốt cũng như tham gia công tác đào tạo, huấn luyện.

Nguồn nhân lực thứ 3 tuy không thường xuyên nhưng sẽ đóng góp quan trọng cho hoạt động của trung tâm, đó là các chuyên gia thuộc các lĩnh vực chuyên môn khác nhau (y, dược, pháp luật, tài chính…) hoạt động theo hình thức các hội đồng chuyên môn. Công tác xác định tính năng kỹ thuật của các loại vật tư, trang thiết bị cần đấu thầu… sẽ do các hội đồng chuyên môn quyết định. Hội đồng chuyên môn hoạt động theo cơ chế khoa học, dân chủ, minh bạch, công khai.

Về phương thức hoạt động, PGS-TS Tăng Chí Thượng cho biết trước hết là mua sắm thuốc. Khi hoạt động mua sắm thuốc đã ổn định thì những năm sau từng bước sẽ mua sắm vật tư y tế, trang thiết bị. Tiêu chí mua sắm phải bảo đảm cung ứng kịp thời, giá hợp lý nhất và đặc biệt tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. 

Tránh lãng phí

Để tránh lãng phí cũng như đáp ứng được nhu cầu của các bệnh viện về mua sắm thuốc, vật tư y tế, Giám đốc Sở Y tế TP HCM nhấn mạnh đối với nhân lực của trung tâm không phát sinh thêm, chỉ có bộ khung huy động từ các bệnh viện thì sẽ không lãng phí về nhân lực. Bên cạnh đó, lợi ích của trung tâm mua sắm là giảm lãng phí. “Khi mua sắm thuốc, bệnh viện không thể chủ động được hoặc có thời điểm bệnh dự kiến không nhiều nhưng bệnh khác lại nhiều, thuốc dự kiến mua cho bệnh đó không dùng hết, trong khi một bệnh viện khác đã hết thuốc thì trung tâm có chức năng điều phối sau mua sắm để tiết kiệm tối đa. Cùng với đó, trung tâm sẽ ứng dụng công nghệ, cảnh báo những bệnh viện sắp hết thuốc hoặc hết thuốc để sẵn sàng chủ động thuốc cho các bệnh viện có nhu cầu” – ông Tăng Chí Thượng phân tích.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.