Ứng xử thông minh "trị" thói coi thường vợ của các ông chồng

Trong gia đình, không thiếu những cảnh chồng hạch sách, coi thường… vợ. Vậy phải ứng xử thế nào mới là thông minh trong trường hợp này?

Nguồn

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.