Yêu cầu Công ty Hoàng Thịnh nộp gần 70 tỉ đồng bồi thường rừng

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa giao Sở Tài chính đôn đốc, yêu cầu Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Hoàng Thịnh (Công ty Hoàng Thịnh) khẩn trương thực hiện nghĩa vụ tài chính, nộp tiền bồi thường rừng hơn 69,8 tỉ đồng; thực hiện nghiêm nội dung đầu tư dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 279/UBND-LN ngày 11-1-2023.

Yêu cầu Công ty Hoàng Thịnh nộp gần 70 tỉ đồng bồi thường rừng - Ảnh 1.

Trạm quản lý bảo vệ dự án của Công ty Hoàng Thịnh tại huyện Đạ Tẻh. (Ảnh do Công ty Hoàng Thịnh cung cấp).

Theo văn bản số 279 nêu trên, UBND tỉnh chấm dứt hoạt động một phần dự án Trồng cao su kết hợp quản lý bảo vệ rừng của Công ty Hoàng Thịnh tại huyện Đạ Tẻh với diện tích 126,8 ha.

Lý do vì Công ty Hoàng Thịnh không thực hiện các nội dung đã chỉ ra tại Kết luận Thanh tra số 929/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ; không thực hiện nghĩa vụ tài chính, không thực hiện đúng nội dung giấy chứng nhận đầu tư, tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư. Trường hợp Công ty Hoàng Thịnh không chấp hành thì sở ngành liên quan đề xuất UBND tỉnh xem xét thu hồi toàn bộ dự án theo quy định.

Theo tìm hiểu của phóng viên, liên quan đến việc bồi thường giá trị tài nguyên rừng với số tiền 69,8 tỉ đồng khi Công ty Hoàng Thịnh để mất gần 111 ha rừng, mới đây doanh nghiệp này đề nghị Sở Tài chính hủy bỏ nội dung yêu cầu phải nộp số tiền trên với lý do Công ty không làm mất rừng.

Sở Tài chính cho rằng, việc xác định số tiền trên là thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng; số tiền trên được tính toán dựa trên số liệu gần 111 ha rừng bị mất tại dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp. Do đó, Sở Tài chính không có cơ sở để bãi bỏ, thu hồi văn bản số 1413/STC-GCS về tính toán số tiền bồi thường thiệt hại tài nguyên rừng như đề nghị của Công ty Hoàng Thịnh.

Về phía Sở NN-PTNT, năm 2016, cơ quan này xác định trong hơn 187 ha rừng mà Công ty Hoàng Thịnh khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên thì diện tích bị mất rừng, không còn trữ lượng gỗ gần 111 ha rừng. Đây là số liệu mà Sở NN-PTNT cung cấp cho Sở Tài chính để xác định số tiền bồi thường 69,8 tỉ đồng nêu trên.

Bốn năm sau khi xác minh lại vào năm 2021, diện tích mất rừng nêu trên đã tái sinh thành rừng nhưng gồm cây gỗ nhỏ, cây bụi, le tép tái sinh.

Sở NN-PTNT nêu đến hiện nay Công ty Hoàng Thịnh vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính về số tiền 69,8 tỉ đồng nêu trên; UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành trong quá trình tham mưu giải quyết các dự án đầu tư đã được UBND tỉnh chấp thuận gia hạn thời gian sử dụng đất, gia hạn đầu tư phải đảm bảo dự án không có sai phạm, không nợ nghĩa vụ tài chính… mới được triển khai các thủ tục khác có phát sinh.

Do vậy, Sở NN-PTNT nhận định việc Công ty Hoàng Thịnh xin được thay đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích không thể trồng được cây cao su là chưa có cơ sở đề nghị UBND tỉnh xem xét.

Tháng 5-2023, trả lời Báo Người Lao Động về việc Công ty Hoàng Thịnh nợ tiền bồi thường rừng, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng khẳng định số tiền bồi thường thiệt hại tài nguyên rừng đối với doanh nghiệp này là rất lớn cũng như kéo dài nhiều năm vẫn chưa có kết quả thực hiện cuối cùng. Trường hợp đã thông báo, đôn đốc nhưng Công ty Hoàng Thịnh không thực hiện thì căn cứ các quy định pháp luật, Sở Tài chính sẽ thông báo UBND tỉnh chỉ đạo Sở NN-PTNT thực hiện chấm dứt hợp đồng thuê rừng đã ký kết, đồng thời có biện pháp để thu hồi số tiền phải bồi thường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *